Permisos

Permís A

Mínim 20 anys.
Permet conduir tot tipus de motocicletes però només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars del permís A2 amb, com a mínim, 2 anys d'antiguitat.