Permisos

Permís B

Mínim 18 anys.
Permet conduir automòbils, la MMA dels quals no excedeixi els 3.500Kg, i ciclomotors. Els automòbils podran arrosegar remolcs lleugers amb una MMA de 750Kg i remolcs no lleugers amb una MMA conjunta de 4.250Kg. A partir dels 3 anys d'antiguitat permet conduir els vehicles que autoritza a conduir el permís A1.

Preu segons promocions. Demanar informació.